Webinar

Ontwerp-presentatie Zaligerhof

Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld. De meest gestelde vragen hebben wij gebundeld.
Onder het videoverslag van de webinar kunt u deze vragen en antwoorden doornemen.

Videoverslag van de webinar Ontwerp presentatie Zaligerhof

Meest gestelde vragen tijdens het webinar

 1. Is bekend wanneer het winkelcentrum wordt opgeleverd? / volledig operationeel is?
  De bouw start waarschijnlijk medio 2021. Naar verwachting is het centrumgebied met alle winkels eind 2024 gereed.
 2. Wat is de gemiddelde prijsklasse voor de genoemde woningen?
  De prijzen variëren van € 300.000,– – € 550.000,–, afhankelijk van het woonoppervlak, locatie en ligging.
 3. Wanneer vind de pre sale ongeveer plaats?
  Dit zal na de zomer zijn, 3e kwartaal 2020
 4. Waar komen parkeerplaatsen voor bewoners?
  Deze komen in de binnenhoven (achter de woningen) en in openbaar gebied.
 5. Op basis waarvan wordt de toewijzing gedaan?
  Dit gaat via een digitaal toewijzingssysteem. Dit systeem gaat eerst kijken naar de 1e voorkeuren, dan naar de 2e, etc. Zijn er meerdere op een bouwnummer, dan wordt er geloot.
 6. Wat en hoe zijn de kosten vanaf het moment van de verkoop tot de bouw/oplevering?
  De koopsom bestaat uit grondkosten en aanneemsom. De grondkosten betaal je bij eigendomsoverdracht. Je betaalt de aanneemsom in termijnen tijdens de bouw. Voor het totaal kun een hypotheek afsluiten bestaande uit een bouwdepot waar je termijnen uit betaald worden. Over de grond en de termijnen betaal je rente en aflossing die je afspreekt met je geldverstrekker.
 7. Gaat de pre-sale op basis van snelheid van inschrijving?
  Nee, dit is niet het geval
 8. Wordt er rekening gehouden met geluidsoverlast (winkelcentrum, vaart, weg)
  Wij bouwen volgens het bouwbesluit, geluid is één van de onderwerpen hierin.
 9. Wordt er ook een berging in de tuinen voorzien.
  Ja, elke woning krijgt een berging. Dit kan inpandig zijn of in de achtertuin.
 10. Hebben de woning veel lichtinval?
  Door de hogere ruimten ontstaan ook grotere kozijnen waardoor de woningen extra daglicht binnen krijgen.
 11. Er was ook veel aandacht voor duurzaamheid, wordt dat in de woningen ook doorgetrokken?
  Wij hebben ons minimaal te houden aan het bouwbesluit en de eisen die de Gemeente ons oplegt. Hieronder valt tegenwoordig standaard duurzaamheid en natuurinclusief bouwen.
Deel deze pagina: